Wednesday, May 4, 2011

juz 4 fun

Soalan kira-kira bermuslihat! Perhatian: Ini mesti dilakukan dengan menggunakan fikiran sahaja . Jangan guna kertas dan pensil atau mesen kira-kira. Cuba lah....

Ambil 1000 dan campur 40 . Sekarang campur lagi 1000 . Campur lagi 30 .... Campur lagi 1000 . Campur lagi 20 .... Campur lagi 1000 . Campur lagi 10 ... Berapa kah jumlah semua?

Lihat bawah untuk ...jawapan.. ..

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

Adakah jawapan anda 5000 ?

Jawapan sebanar adalah 4100.